Każdy mieszkaniec i mieszkanka naszego miasta zasługuje na wsparcie i pomoc, kiedy życie stawia na ich drodze trudności i przeszkody. Właśnie dlatego powstało Miejskie Centrum Informacji Społecznej, miejsce, gdzie każdy może zwrócić się o pomoc, zapytać, poradzić się i otrzymać szczegółową odpowiedź.

Miasto oferuje szeroki zakres różnego rodzaju form wsparcia, jednak nie zawsze łatwo połapać się co i jak załatwić i w którym przysłowiowym okienku. Jesteśmy po to, by pomagać nawigować po skomplikowanej mapie miejskich instytucji.

Udzielimy porad na temat realizowanych programów, przysługujących Wam uprawnień, procedur i oferty specjalistycznych instytucji pomocnych, a także wskażemy możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego w trudnych chwilach.

Wiemy także, że to Wy, mieszkańcy stoicie za wieloma wspaniałymi inicjatywami, to wasze stowarzyszenia i fundacje pracują ciężko, aby ulepszać nasze miasto, chcemy, by MCIS stał się także adresem dla Was, lokalnych aktywistów i działaczy.

Chcemy każdego dnia pracować dla Was i z Wami, bo wierzymy w Kraków, który pomaga i wspiera.