Fundacja Manufaktura Emocji

Fundacja „Pełni Kultury” to krakowska organizacja,  która  od kilku lat skutecznie działa w obszarze spraw społecznych, rozwoju  kultury, szczególnie muzyki oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego, a także związanych ze sportem i rekreacją.

Szczególne miejsce w działaniach Fundacji zajmuje tematyka osób z niepełnosprawnościami. Fundacja była m.in. realizatorem, w latach 2018 i 2019, inauguracji Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ, które odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie. Fundacja Pełni Kultury jest inicjatorem i realizatorem kilku integracyjnych wydarzeń sportowych – biegów i przejazdów rowerowych na tandemach, w których aktywnie uczestniczą szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze z Krakowa i Małopolski. W ramach realizowanego od 2017 r. projektu Multisensoryczne UNESCO, Fundacja dokonała digitalizacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kilkunastu obiektów wpisanych na Listę UNESCO. To przedsięwzięcie zaowocowało powstaniem m.in. kilkudziesięciu tekstów i nagrań audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnościami w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Fundacja Pełni Kultury współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem prywatnym, a także uczelniami wyższymi będąc skutecznym realizatorem licznych projektów i wydarzeń w Krakowie, w Polsce i na świecie